Η ιδιωτική μυστική υπηρεσία ερευνών αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν :


  • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

  • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

  • ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙ ΓΑΜΩΝ

  • ΜΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΑΖΥΓΙΑ

  • ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 Thalassinos